Its patronatpoznań system its

poznań system its

by

finanse (24)Reklama jako informacja połączona z komunikatem perswazyjnym, może przybierać różne formy.
Może być rzetelną informacją o produkcie, lub może być wychwalaniem danego produktu, bez żadnej konkretnej, merytorycznej wiedzy.
Z pierwszą spotykamy się często w prasie specjalistycznej, druga występuje m.in.w telewizji czy w radiu.
Czasami może występować w formie ukrytej, lub łączona jest z korzyściami dla osób decydujących o skorzystaniu z przedmiotu reklamy.
Reklama jest metodą płatną. Reklamodawca płaci za puszczenie reklamy i ma nad nią pełną kontrolę.
Często możemy w reklamie spotkać teksty skandaliczne, wywołujące powszechne oburzenie. Dzięki temu reklama ma większą siłę odbioru, a dany produkt cieszy się większym zainteresowaniem.
Można wyróżnić reklamę społeczną, polityczną, komercyjną.
Historia reklamy sięga czasów starożytnych, kiedy to ówcześni handlowcy zachwalali w sposób ustny towary, które sprzedawali.
Była to pierwsza forma reklamy-forma ustna.
Pierwsza reklama pisana została odkryta w starożytnej Grecji.

Nowe wpisy o finansach:

Back to Top